.

Wij zijn er voor u

Wij zijn er voor u

Wij zijn er voor u

Wij zijn er voor u

Wij zijn er voor u

Klokkenluidersregeling

U kunt van mening zijn dat gedrag, uitlatingen of handelingen van onze organisatie of van een van onze medewerkers niet door de beugel kan/kunnen. Wilt u daar anoniem melding van maken, dan geniet u de juiste bescherming via onze klokkenluidersregeling. Deze regeling vindt u hier.

Met onderstaand formulier kunt u een melding anoniem doen. Onze vertrouwenspersoon ontvangt deze rechtstreeks en zorgt voor een vertrouwelijke en zorgvuldige behandeling.

1 + 15 =

Betrokken medewerkers die van wanten weten, maken het verschil voor uw onderneming. Dát te realiseren, vraagt tijd en aandacht van directie en leidinggevenden. Hoe pak je werving en selectie aan, wat zijn de arbeidsvoorwaarden, hoe organiseer je ontwikkelings- en beoordelingsgesprekken? Thema’s waar wij veel van weten en u graag bij ondersteunen.