.

Corona – steunpakket 3

De economische gevolgen voor ondernemingen en instellingen van het COVID-19-virus verschilt sterk per sector. Waar bijvoorbeeld de sierteeltsector tijdens het begin van de crisis volop in de aandacht stond – met dank aan de televisiebeelden van doorgedraaide bloemen...

Tegemoetkoming Vaste Lasten

Afgelopen week kwam de rijksoverheid naar buiten met de spelregels voor NOW 2.0. U hebt er in ons bericht van afgelopen zaterdag over kunnen lezen. Vandaag is het de beurt aan de TVL, de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Dat is de opvolger van de TOGS, de zogenaamde €...

vanaf 6 juli kunt u NOW 2.0 aanvragen

Op Hemelvaartsdag informeerden wij u over het Noodpakket 2.0. Dat is dus ruim een maand geleden. De regering heeft de tijd genomen om de toen aangekondigde regelingen verder uit te werken. In hoofdzaak gaat het om drie regelingen, namelijk NOW 2.0 (compensatie van...

Noodpakket 2.0

Gisteren kondigde het kabinet een nieuw pakket maatregelen aan ter ondersteuning van u als ondernemer, het Noodpakket 2.0. In de kern komt het neer op verlenging en uitbreiding van drie eerdere steunmaatregelen, namelijk de NOW (loonkostensubsidie), de Tozo...

Klein Krediet Corona en Tegemoetkoming sierteelt

Langzamerhand gaan we het ‘gewone’ leven weer oppakken. De basisscholen zijn weer voorzichtig open, het wordt drukker op de weg en we kunnen weer naar de kapper! Maar ook laten de lange termijn-effecten van de crisis zich nu meer gevoelen. Vandaag meldde het CBS...