.

Tegemoetkoming Vaste Lasten

Afgelopen week kwam de rijksoverheid naar buiten met de spelregels voor NOW 2.0. U hebt er in ons bericht van afgelopen zaterdag over kunnen lezen. Vandaag is het de beurt aan de TVL, de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Dat is de opvolger van de TOGS, de zogenaamde €...

vanaf 6 juli kunt u NOW 2.0 aanvragen

Op Hemelvaartsdag informeerden wij u over het Noodpakket 2.0. Dat is dus ruim een maand geleden. De regering heeft de tijd genomen om de toen aangekondigde regelingen verder uit te werken. In hoofdzaak gaat het om drie regelingen, namelijk NOW 2.0 (compensatie van...
Ontslag met wederzijds goedvinden

Ontslag met wederzijds goedvinden

In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat een overeenkomst, waarmee een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, alleen geldig is als deze schriftelijk is aangegaan. Bij discussie over de vraag of een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden is...
Kamervragen pakket aanvullende fiscale maatregelen

Kamervragen pakket aanvullende fiscale maatregelen

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over het pakket aanvullende fiscale maatregelen in verband met de coronacrisis beantwoord. De vragen hebben betrekking op de volgende onderwerpen: Gebruikelijk loon Urencriterium Werkkostenregeling Fiscale...
Geen differentiatie in tarief overdrachtsbelasting

Geen differentiatie in tarief overdrachtsbelasting

De Tweede Kamer heeft in 2019 het kabinet gevraagd om onderzoek te doen naar de invoering van een gedifferentieerd tarief in de overdrachtsbelasting. Starters op de woningmarkt zouden moeten worden vrijgesteld en beleggers zouden vanaf de derde woning met een hoger...